logo Helse Vest IKT

Om Helse Vest IKT

Styret og styredokument

Styret for Helse Vest IKT har det øvste ansvaret for drifta av selskapet. Styremøta er opne for alle.

Styret består av to grupper: Representantar som er oppnemd av Helse Vest RHF og representantar som er vald av og mellom dei tilsette. Alle representantane er likestilte i styret.

Styremedlemar

 • Inger Cathrine Bryne, Styreleiar - Administrerande direktør i Helse Vest RHF
 • Eivind Gjemdal - Administrerende direktør i Bits AS
 • Agnete Sjøtun - Helse Vest IKT
 • Beate Sander Krogstad - Direktør for IT-utvikling i Statnett
 • Arve Varden - Administrerende direktør i Helse Førde HF
 • Stian Hoell - Helse Vest IKT
 • Eivind Hansen - Administrerende direktør i Helse Bergen HF
 • Helle Kristine Schøyen - Administrerende direktør i Helse Stavanger HF 
 • Anders Hovland - Administrerende direktør i Helse Fonna HF
 • Silje Ljosland Bakke​ - Helse Vest IKT
 • Merethe Nygård - Helse Vest IKT

Administrasjonen

 • Ole Jørgen Kirkeluten - Administrerande direktør i Helse Vest IKT
 • Leif Nordland - Økonomisjef

Varamedlemar

 • Karl Olav Haaland - Helse Vest IKT
 • Kjartan Hovland Rasmussen - Helse Vest IKT
 • Kristoffer Seime - Helse Vest IKT
 • Kristine Bø - Helse Vest IKT

Styremøte​

15. mars 2023

Styremøte

27. april 2023

Styremøte og seminar

8. – 9. juni 2023

Styremøte

29. september

Styremøte

9. november

Styremøte

8. desember

Spørsmål om styret kan rettast til kommunikasjonsansvarleg Maria Fehr Johansen.

Sist oppdatert 25.04.2023