logo Helse Vest IKT

Om Helse Vest IKT

For presse

Pressekontaktane våre kan bidra med relevant informasjon, og kan setje deg i kontakt med riktig talsperson i Helse Vest IKT.

Administrerande direktør Ole Jørgen Kirkeluten

Telefon: 48 13 27 59

Kommunikasjonsansvarleg Maria Gabriela Fehr Johansen

Telefon: 92 44 45 02

​For innsynsbegjæringar ta kontakt på postmottak@helse-vest-ikt.no

Grøn beredskap
Ein uavklart situasjon, der det kan bli behov for ekstraordinære ressursar og tiltak. Det er eit avgrensa behov for ekstra ressursar. Situasjonen krev auka merksemd.

Gul beredskap
Ei uønskt hending med avgrensa omfang har skjedd. Situasjonen må handterast med utvida innsats eller ekstraordinære ressursar og tiltak.

Raud beredskap
Ei alvorleg uønskt hending har skjedd. Det er stort behov for ekstraordinære ressursar og tiltak.​​​​​​

Du kan laste ned logoen vår i følgjande format:

HelseVestIKT_CMYK.pdf

HelseVestIKT_PMS.pdf

Bilete på nettstaden​​

Bileta vi bruker på nettsidene våre er tekne med det føremålet at dei skal brukast i sjukehusa våre og på helse-vest-ikt.no. Alle menneska som er avbilda har gitt sitt samtykke til det. Kommunikasjonsavdelingane i sjukehusa og Helse Vest IKT eig alle bileta som er brukte.

Bilete på Flickr

Ønskjer du å bruke bilete frå vårt arkiv på Flickr? Ta kontakt med oss på kommunikasjon@helse-vest-ikt.no. Dersom du ønskjer å bruke eit bilde frå eit av sjukehusa eller frå Sjukehusapoteka Vest, ta kontakt med deira kommunikasjonsavdeling.

Sist oppdatert 19.01.2022