logo Helse Vest IKT

Cookies

Informasjonskapslar

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar for å samle inn statistikk. Vi lagrar aldri informasjon som kan identifisere deg.

Om informasjonskapslar

Informasjonskapslar (cookies) er informasjonselement som blir plasserte på datamaskina di når du lastar ned ei nettside.

Alle som besøker ein nettstad skal ha informasjon om at nettstaden nyttar informasjonskapslar. Du må godkjenne at informasjonskapslar blir nytta. Godkjenninga blir gjort gjennom innstillingane i nettlesaren din.

Du kan hindre at slike informasjonskapslar blir lagra ved å endre på innstillingane til nettlesaren. Då vil imidlertid sidene ikkje fungere optimalt. Du kan og slette informasjonskapslar i nettlesaren eller ved filbehandling. Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no).

Du har rett til å få vite om og godkjenne kva opplysningar som blir behandla, kva formålet med behandlinga er, og kven som behandlar opplysningane, jf. ekomloven § 2-7b.

Desse informasjonskapslane blir nytta

Felles nettløysing for spesialisthelsetenesta nyttar informasjonskapslar til å samle inn anonymisert statistikk.

 
Informasjonskapsel
Brukest
av ​
​Skildring
​_pk_id* ​Matomo ​Denne kapselen skil brukere frå kvarandre. 
​_pk_ses* ​Matomo ​Denne kapselen skil besøk frå kvarandre.
​_pk_ref*

​Matomo ​Denne kapselen gjer det mogeleg å vite kva ekstern side brukaren kom ifrå.
​MATOMO_SESSID ​Matomo ​Denne kapselen gjer det mogleg for brukaren å unngå sporing.

fnsp-survey-ID

FNSP Inneheld id "yes" eller "no" avhengig av kva du svarte på invitasjonen. Levetid 365 dagar.

fnsp-active-survey

FNSP Inneheld id, knappetekst og lenke til spørjeundersøking som du har valt å delta i. Levetid 24 timar.
Sist oppdatert 11.05.2023