logo Helse Vest IKT

Offentleg postjournal

Gjennom lova om offentlegheit, er alle sikra innsyn i ulike saksdokument. Postjournalen blir oppdatert fortløpande.

Her finn du postjournalen:

Som hovudregel skal saksdokument i den offentlege forvaltninga vere opne for innsyn. Dersom du får avslag på innsyn, skal det alltid visast til paragrafen i offentleglova som gir grunnlag for å sjå bort frå dokumentet ell​er opplysningar i dokumentet frå innsyn. ​Regler for innsyn finn du i offent​leglova​.​​​

Eldre postjournaler

2023​​

             2022​​


               ​​

                ​​


                      ​​​


                         ​​

                         ​​

                         Sist oppdatert 01.02.2024