logo

Offentleg postjournal

Vi ønskjer å gi god service til media og andre som ønskjer innsyn hos oss. Gjennom lova om offentlegheit, er alle sikra innsyn i ulike saksdokument. Alle dei siste postjournalane blir lagde ut så snart dei er klare.

Dersom du ønskj​er inns​​​​​yn i dokument, kan du sende ein e-post til postmottak@helse-vest-ikt.no​. Førespurnaden må gjelde saksdokument i ei eller fleire konkrete saker. ​Dokumentet vil bli sendt ut per post ​eller e-post.

Som hovudregel skal saksdokument i den offentlege forvaltninga vere opne for innsyn. Dersom du får avslag på innsyn, skal det alltid visast til paragrafen i offentleglova som gir grunnlag for å sjå bort frå dokumentet ell​er opplysningar i dokumentet frå innsyn. ​Regler for innsyn finn du i offent​leglova​.​​​

2023​​

2022​​

​​2021​

Sist oppdatert 25.04.2023