logo Helse Vest IKT

Elektronisk meldingsutveksling for legekontor

Ofte stilte spørsmål

Samhandling trenger følgende informasjon:

 • Orgnr :
 • HERid:
 • Navn :
 • Journalsystem ( F.eks infodoc) :
 • Meldingstjener ( F.eks InfoEDI) :
 • Kontaktperson (legekontor):
 • Kontaktperson (IT): 
 • Hemmelig / Direkte telefonnummer :
 • NHN e-post (E-post til resepsjon/kontaktperson) :
 • EDI adresse:

Er informasjon om legekontoret oppdatert i Adresseregisteret? https://register.nhn.no/Ar

Her må Organisasjonsnummer, sertifikatinformasjon samt hvilke leger som jobber ved legekontoret være oppdatert før vi kan starte tilrettelegging. Trenger dere hjelp med å oppdatere adresseregisteret kan dere ta  kontakt med Norsk Helsenett på tlf 24 20 00 00

Er informasjon om legekontoret og fastlegene oppdatert i Helfo?
Her må informasjon være oppdatert før vi kan starte tilrettelegging.
Min fastlege søk: https://minhelse.helsenorge.no/bytte-fastlege?
Kontaktinformasjon Helfo: 815 70 070. E-post: post@helfo.no

 • Når et legekontor ønsker å samhandle elektronisk med Helse Vest
 • Når det begynner/slutter en fastlege ved et legekontor slik at vi kan oppdatere rekvirentregisteret.
 • Varsling ved planlagte driftstans og vedlikehold som kan påvirke den elektroniske meldingsflyten
 • Ved endringer/utskifting av journalsystem
 • Ved endring av organisasjonsnummer
 • Ved opphør av praksis

 

Lenker

Brukerveiledning Radiologi

Meldingstype oversikt

 • ​Private virksomheter som Helse Vest IKT følger opp meldinger for (pdf)
 • ​​

Kontaktinformasjon

Lurer du på noko? Ta gjerne kontakt med Samhandling på samhandling@helse-vest-ikt.no eller kontakt Kundesenteret på 55 97 65 40

 

Sist oppdatert 24.08.2022