logo Helse Vest IKT

Slik bruker du MinGat hjemmefra

Helse Vest innfører nå en 2-faktor autentiseringsløsning. Den skal i første omgang benyttes når en logger på MinGat hjemmefra. Etter hvert vil det komme flere tjenester som benytter seg av denne løsningen.

Publisert 30.09.2016
Sist oppdatert 13.01.2022
SecureID-app logo

Denne nyheten er fra 2016. Gå hit for å finne oppdatert informasjon om bruk av MinGat hjemmefra.


Hva er en 2-faktor sikkerhetsløsning? 

I autentisering (pålogging) finnes det tre metoder, disse er noe man vet, noe man er og noe man har. For eksempel passord, fingeravtrykk og adgangskort. 2-faktor autentisering, også kalt sterk autentisering, benyttes når to av disse metodene benyttes i kombinasjon. Et eksempel er Bank ID, der benyttes brukernavn og passord (noe man vet) og kode i fra kodebrikken (noe man har).

Hvorfor trenger vi 2-faktor?

Det er for å øke sikkerheten og sørge for at uvedkommende ikke får tilgang på informasjon de ikke skal ha tilgang til. I tillegg vil 2-faktor gi oss en mulighet til å gjøre mer innhold tilgjengelig utenfor Helse Vest sitt nettverk på en sikker måte.

Vil 2-faktor løsningen erstatte smartkort for pålogging?

Nei, 2-faktor er et tillegg til smartkort, og skal brukes når en logger på enheter en eier selv, for eksempel fra et nettbrett eller en hjemme pc. Man vil heller ikke nå de samme tjenestene som ved bruk av smartkort på en Helse Vest-PC

Kan jeg har flere tokens?

I utgangspunktet nei, meningen er at hver enkelt bruker kun skal ha ett token.

Hva er forventet leveringstid for de ulike tokentypene?

Kodebrikke på mobil og SMS-token: samme dag eller påfølgende virkedag.


Denne nyheten er fra 2016. Gå hit for å finne oppdatert informasjon om bruk av MinGat hjemmefra.