logo Helse Vest IKT
En kvinne som står ved siden av et tre

Kva skjer i Helse Vest IKT?

Små og store forteljingar om kva som skjer i vår helseteknologikvardag.

Nyheiter

 • Mann med grått hår og blå skjorte smiler til kamera
  18. desember 2023
  Helse Vest først ute med å dele prøvesvar

  «Pasientens prøvesvar» er ei løysing som er etterspurd frå både pasientar og helsepersonell, seier Bjørn Egil Vikse, Fagdirektør Helse Vest RHF.

 • En mann med skjegg
  27. november 2023
  Helsepersonell får digital tilgang til journalinformasjon frå alle sjukehus i Helse Vest

  No er pasienten sine journaldokument frå sjukehus i Helse Vest tilgjengeleg i kjernejournalen til pasienten. – Med dei nye tenestene som no skal innførast, er kjernejournal endeleg på veg til å bli eit verkeleg nyttig verktøy i helsepersonells kvardag, seier Sveinung Gangstø, legespesialist og medisinsk rådgivar.

 • portrett Magnhild Viste
  28. september 2023
  Løyser sjukehusa sine utfordringar på nye måtar

  Seksjon for Utvikling jobbar for å levere løysingar som gjer arbeidskvardagen lettare for helsepersonell. – Smidig samarbeid med sjukehusa er det som gjer dette mogleg, meiner Magnhild.

 • En mann med skjegg stående ved vannet
  7. juli 2023
  – Eg kartlegg måtar å angripe på

  IKT-sikkerheit er eit evig våpenkappløp. Angriparane blir stadig meir kunnskapsrike, og med kunstig intelligens har dei fått eit nytt, kraftfullt verktøy. I møtet med dette treng ein gode cyber-krigarar som sikkerheitsanalytikar Christiaan Brands.

 • Portrett av Kristine Bø
  8. mars 2023
  Kåra til nasjonalt førebilete innan teknologi

  Kristine Bø tok med seg erfaringene som sykepleier over til teknologibedriften som leverer digitale tjenester til sykehusene i Helse Vest. Nå er hun kåret til en av Norges fremste tech-kvinner, for sitt betydelige bidrag i en digital løsnin...

 • En robot med blå og hvit bakgrunn
  7. desember 2022
  Brevroboten takker av

  I forbindelse med overgangen til DIPS Arena for samtlige foretak i Helse Vest, avslutter vi i disse dager den siste roboten som håndterer utsending av digitale brev.

Sist oppdatert 04.06.2020