logo Helse Vest IKT

Sikker tilgang for eksterne

Er du konsulent eller leverandør og har behov for tilgang til driftsystem ved Helse Vest IKT?

Vi kan gi sikker tilgang til ein terminalserver. Det er ingen direkte kommunikasjon med driftssystem ved Helse Vest IKT frå leverandørens nettverk. Dersom det er behov kan vi hjelpe med å installere programvare på terminalserveren.

For å få VPN-tilgang til Helse Vest må firmaet du jobber for vere ein registrert leverandør hos Helse Vest IKT. I tillegg må det søkast om unik tilgang for kvar person som skal utføre arbeid via ein VPN-tilkobling.

Tilgang til systemet vert ordna for kvar brukar etter avtale med avdelingsleiar. Helse Vest tilbyr ein 2-faktor autentiseringslysing for sikker pålogging. Løysingen gir  leverandørar tilgang til Bomgar/BeyondTrust.

Skjema for firmaregistrering (pdf)

Skjema for brukarregistrering (pdf)

Brukarrettleiing for BeyondTrust Privileged Remote Access (pdf)

User guide for BeyondTrust Privileged Remote Access (pdf)

HP ALM - External users - Log on (pdf)

RSA-token (pdf)

Taushetserklæring (pdf)

Taushetserklæring engelsk (pdf)

Logo secure
Søk opp appen SecurID i Google Play eller App Store.

Helse Vest tilbyr ein 2-faktor autentiseringsløysing for sikker pålogging. Løysingen gir leverandørar tilgang til Bomgar/BeyondTrust.

Last ned og installer SecurID-appen på din telefon. Før du kan logge på appen, må du kontakte kundesenteret for å bestille 2-faktor Token "RSA-passcode". Du vil få tilsendt QR-kode eller aktiveringslenke på epost som aktiverast via appen på din telefon.

Sist oppdatert 17.11.2022