logo
Møt våre tilsette - her utanfor lokala våre .

Bli kjent med våre dyktige kollegaer

Helse Vest IKT har tilsette i mange ulike stillingar. Møt våre kollegaer som både forvaltar og er med på å utvikle løysingane som brukast på sjukehusa i Helse Vest.

 • portrett Magnhild Viste
  28. september 2023
  Løyser sjukehusa sine utfordringar på nye måtar

  Seksjon for Utvikling jobbar for å levere løysingar som gjer arbeidskvardagen lettare for helsepersonell. – Smidig samarbeid med sjukehusa er det som gjer dette mogleg, meiner Magnhild.

 • En mann med skjegg stående ved vannet
  7. juli 2023
  – Eg kartlegg måtar å angripe på

  IKT-sikkerheit er eit evig våpenkappløp. Angriparane blir stadig meir kunnskapsrike, og med kunstig intelligens har dei fått eit nytt, kraftfullt verktøy. I møtet med dette treng ein gode cyber-krigarar som sikkerheitsanalytikar Christiaan Brands.

 • En person som smiler foran et vindu
  2. november 2022
  Kathrine utviklar morgondagens helsesystem

  Ved avdelinga Strategisk IKT jobbar dei med å gjere kvardagen for pasientane enklare. Kathrine jobbar i Vestlandspasienten, og skildrar det som drøymeprosjektet.

 • Portrettbilete av Ingvei Seliussen utanfor Helse Vest IKT sine lokaler i Ibsens gate 104.
  19. oktober 2022
  Integrasjonsarkitekt som jobber i dybda og i breidda

  Ingvei er oppvaksen på gard og kallar seg stril, men har budd halve livet i Bergen og trivest godt i sykkelavstand frå Ibsens gate. Bli betre kjent med Integrasjonsarkitekten og jobben ho gjer. 

 • En mann med hatt og solbriller
  22. september 2022
  -Teknisk prosjektleiing er som ei spesialstyrke

  -I løpet av 15 år i organisasjonen har eg jobba med kjekke folk og spanande fagfelt, som test, prosjektleiing og produksjonssetjing. Eg liker å tenke at det er litt «special forces eller Ghostbusters» over oss.

 • Marita Bondhus
  6. september 2022
  Radiograf som testar forvalterrolla

  Marita har jobba som radiograf i 10 år. No har ho permisjon frå fast stilling for å prøve seg i eit års vikariat i Helse Vest IKT.  

Sist oppdatert 19.10.2022