logo Helse Vest IKT
En mann åpner en mikrobølgeovn

prosjekt

Sensortenesta - for måling og monitorering av temperaturer

Sensorportalen er ein nettbasert løysing for overvaking av sensordata og administrasjon av varselinnstillingar. 

Tilgjengelege sensorar kan måle temperatur frå -85 til +85°C, luftfuktigheit, vatndråper, berøring og opne/lukke-sensorar. 

Tenesta inkluderer trådlause sensorar, til dømes temperatursensorar for bruk i medisinskap, medisinskåp og kjøkken.

Utstyret består av trådlause sensorar som blir plassert til dømes i eit kjøleskap, og kontrollenhetar (baseenheter) som blir plassert i nærleiken. Det er mogleg å kople til fleire sensorar til ein kontrollenhet. Installasjon og oppsett er lite tidkrevjande.

I tillegg blir det gitt tilgang til Sensorportalen for administrasjon av varsel og overvaking av temperaturkurver. 

Sensorportalen blir forvalta og vidareutvikla av Helse Vest IKT.

 

 

 

 

Sist oppdatert 25.05.2023