logo Helse Vest IKT
Man ligg i sjukehusseng og får hjelp av medisinsk personal

Tenester og prosjekt i Helse Vest IKT

Vi arbeider tett saman med helseføretaka for å utstyre dei med dei rette systema og rutinane for ei trygg og effektiv pasientbehandling.

Vi har levert ei rekke tenester som er tilgjengelege for alle sjukehusa på Vestlandet og som inngår som ein del av drifta. 

I tillegg jobber vi aktivt med nye innovasjoner. ​Helse Vest IKT leier for tida over 25 forskjellige program eller prosjekt, med ein total verdi på omlag 260 millionar kroner.  

Dette er nokre av tenestene og prosjekta Helse Vest IKT er involvert i. 

    Sist oppdatert 23.06.2020