logo Helse Vest IKT
En hånd som holder en telefon

Prosjekt

LIBRA - logistikk, innkjøp, budsjett og rekneskap

LIBRA er namnet på Helse Vest sitt program for logistikk, innkjøp, budsjett og rekneskap.

LIBRA er namnet på Helse Vest sitt program for logistikk, innkjøp, budsjett og rekneskap. Gjennom seksjonen LIBRA Forvalting blir register, prosessar og system innan LIBRA samla og forvalta i ein felles eining. Seksjonen har ansvar for oppdatering og vidareutvikling av arbeidsprosessane innan økonomi, innkjøp og logistikk, og for å sikre at register og masterdata er korrekte og oppdaterte i vårt nye SAP-system. 

LIBRA forum for lager og forsyning har som mål å bidra til utvikling og optimalisering av LIBRA innanfor lager- og forsyningsprosessområdet på operativt og taktisk nivå. Deltakarar i forumet er lokale prosessansvarlege, LIBRA-forvaltarar innanfor prosessområdet, representant frå Sykehusinnkjøp og LIBRA-ansvarleg for lager og forsyning. 

Sist oppdatert 25.05.2023