logo Helse Vest IKT
eldre mann hjelper pasient med skjerm

prosjekt

Finn fram

Finn Fram er løysingar som skal hjelpa pasientar og pårørande til raskt å finna fram til og på sjukehuset.

Løysingane skal bidra både til å skapa tryggleik for pasienten, og til at ein møter på rett stad til rett tid. 

Ved ankomst registrerer ein seg og får praktisk informasjon om kvar ein skal vente for å bli innkalla til behandlingsrommet og vegen til ventesonen.

På automaten vil pasienten òg få moglegheita til å sjå kart ved å trykka på "Finn fram". 

Kvinne holder mobil over skjerm

Foto: Ingvild Festervoll Mellien

På venterommet kan pasienten følgje skjermen for vidare framdrift, eller ein kan velgje å bevege seg og få varsel på eigen skjerm.

Kvinne sit på venterom


Etter timen betalar pasienten via mobil, automat eller i resepsjonen.

Sist oppdatert 25.05.2023