logo Helse Vest IKT

Trusselvurdering 2024

Det digitale trusselbiletet mot spesialisthelsetenesta

Trusselvurdering 2024 er no utarbeida og publisert for spesialisthelsetenesta. Vurderinga gjeld for eitt år fram i tid, og skal gi ei skildring av det digitale trusselbiletet mot spesialisthelsetenesta.

Publisert 03.06.2024

Årets vurdering er utarbeida i fellesskap med regionane sine IKT-leverandørar, samt HelseCERT. 

Rapporten skal sikre ei felles situasjonsforståing blant leiarar og medarbeidarar i spesialisthelsetenesta. Trusselvurderinga skal gi innsikt i korleis ein kan forstå kva som trugar spesialisthelsetenesta sine verdiar og kva risiko dette utgjer, slik at vi betre evnar å vurdere risikoen vi står overfor.

Her kan du lese rapporten:

Trusselvurdering 2024 - Det digitale trusselbildet mot spesialisthelsetjenesten.pdf

 

En kvinne og en mann
Helse Vest IKT har bidrege til arbeidet med trusselvurderinga, her ved sikkerheitsrådgiver Sissel Ertenstein og sikkerheitsleiar Aksel Bruun. Foto: Tone E. Solheim.