logo Helse Vest IKT

Datadrevet innovasjon i helsesektoren

Fredag 23. september var Tekprat en del av Innovasjonsuken Opp i Bergen. Temaet var datadrevet innovasjon i helsesektoren.

Publisert 02.08.2022
Sist oppdatert 26.09.2022

Se arrangementet i opptak:​​


​​Pro​​​gram

Kl. 1200 - 1300: He​mmeligheten bak pålitelig kunstig intelligens i helsevesenet​​​​

goodwin2.jpeg

De seneste årenes fremgang i kunstig intelligens-forskningen, og tilgang til store mengder helsedata, burde ha åpnet opp for fantastiske nye helsetjenester. Allikevel kommer sjeldent kunstig intelligens-forskningen inn i helsetjenestene. Morten Goodwin skal fortelle om utfordringene som begrenser klinisk bruk av dagens kunstig intelligens-algoritmer, og samtidig vise frem den vidunderlige veien med alle mulighetene med kunstig intelligens-støttet helse. Han vil holde et inspirerende foredrag bygget rundt case-studier fra sin egen AI-forskning, blant annet innen bildebehandling og språkanalyse, fra analyse av prostata til støtte for aldersdemente, fra beslutningstøtte av helsejournaler til delautomatisert psykologi. Han vil og fortelle om kunnskap overført fra andre fagfelt, som AI-støttet marinbiologi og ernæring. Og han skal røpe hemmeligheten med å få til pålitelig kunstig intelligens i helsevesenet.

​​Morten Goodwin er professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder, professor 2 ved OsloMet, medgründer og CTO i AIVEO, sjefforsker i AI:hub, nestleder ved Senter for kunstig intelligensforskning (CAIR), og en av Norges fremste eksperter om kunstig intelligens. ​​​

Kl. 1300 – 1400: Implemente​ring av kunstig intelligens i klinikk​​​​

zaka.jpg
Erfaringer, læringer og resultater fra BigMed som har vært et fyrtårnprosjekt innen presisjonsmedisin og som har adressert barrierene for implementering av AI i klinikk.​

Alia Zaka var Ass. Prosjektleder BigMed​ og Avdelingsleder Utvikling og Innovasjon, Kunde og Servicetjenester i Sykehuspartner. Alia har vært en del av BigMed som assisterende prosjektleder, og leder ut​viklings-og innovasjonsavdelingen i Sykehuspartner. Alia har bagrunn fra IKT-pro​sjekter, samt drift, utvikling og kvalitetssikring av IKT-systemer fra bestillersiden. Hun har også fartstid fra privat sektor innenfor forskning og utvikling av diagnostiske produkter i biotek-bransjen. Utdannet kjemiingeniør med Msc i bioinformatikk og brenner for innovative IKT-løsninger for diagnosikk og pasientbehandling.

Kl. 14​​15 – 1445: Eksempler på løsninger hvor data er en sentral ressurs​​

Vi har invitert tre startups til gi oss en pitch av nye innovative helseløsninger som er på vei ut i markedet. Alle er tilkoblet Eitri medisinske inkubator på Haukeland Universitetssykehus:

Avslutning og oppsummering

Progra​​m slutt