logo Helse Vest IKT

IKT Fagsenter

IKT Fagsenter har ansvar for førstelinje og andrelinje brukarstøtte, samt overvaking og tilgongshandsaming. Kundesenteret utgjer førstelinja i brukarstøtta.

Avdelinga er delt inn i fire seksjonar.

Prosess og forbetring

Prosess og forbedring gir støtte til alle deler av forvaltningen, slik at flaskehalser og dobbeltarbeid reduseres.
 
Helse Vest IKT har svært mange små og store oppgaver og betjener 38.000 brukere av IT tjenester over hele Vestlandet. Vi er derfor avhengige av at alle arbeidsprosesser er tydelig definerte, forstått og akseptert i organisasjonen. Prosess og forbedring gir støtte til alle deler av forvaltningen, slik at flaskehalser og dobbeltarbeid reduseres, og bidrar til at vi drar lasset i samme retning.​​​​

Applikasjonsstøtte

Applikasjonsstøtte fungerer som brukarstøtte i andre linje. Hovudkompetansen er innan dei store kliniske og administrative systema. Ein vesentleg del av arbeidet dreiar seg om DIPS.

Kundesenteret

Kundesenteret tek imot henvendelser fra tilsette i Helse Vest via telefon (55 97 65 40), e-post eller kundeweb. Vi gir brukarstøtte og løyser programvarefeil via telefon og fjernstyring, i tillegg til å handtere brukarkontoar og rekvirentregister.

Driftssenter

Driftssenteret overvaker alle sentrale tenester og system og yter hjelp til brukarar gjennom heile døgnet, alle dagar i veka, heile året. Det betyr at dei passer på når pasientane søv, slik at dei tilsette i sjukehusa har den informasjonen, og dei systema, som dei treng for å gi behandling. 

Driftssenteret jobbar tett med kundesenteret ved utretting av feil og oppfølging av brukarar, og begge seksjonar har bemanning døgnet rundt.

Avdelingsleiar

Fredrik Eldøy jobbar som avdelingsleiar for IKT Fagsenter. Du kan nå Fredrik på telefonnummer 900 90 468, eller på e-post fredrik.eldoy@helse-vest-ikt.no

Send e-post til Fredrik
En mann med snor