logo Helse Vest IKT

HR

HR har ansvar for å leggje til rette for god praksis og utvikling innan HR/organisasjonsområdet, og bidra til at arbeid med medarbeidarskap og leiarskap understøtter Helse Vest IKTs formål og forretningsidé. HR leverar både operasjonelle og strategiske tenester innanfor HR-faget, frå leiarstøtte til organisasjonsutvikling.

HR-leder

Ole Fr. Gulbrandsen jobber som avdelingsleder for HR.
Du kan nå Ole på e- post ole.fredrik.gulbrandsen@helse-vest-ikt.no

Send e-post til Ole
En mann i dress og slips