logo Helse Vest IKT

Fellestenester

Fellestenester har det overordna ansvaret for å understøtte leiinga, det enkelte helseføretak og prosjekt i Helse Vest med god styringsinformasjon og beslutningsgrunnlag innanfor IKT-området. Avdelinga har controllarar for kvar av dei andre avdelingane. I tillegg bidreg avdelinga med støtte til dei andre avdelingane på kommunikasjonsfeltet.

Avdelinga er ein samling av følgande fagområder og tenester:

  • Økonomistyring
  • Budsjett
  • Personvern
  • Databehandlaravtalar
  • Sikkerheitsleiar
  • Arkiv og kontrakt
  • Rekvisita
  • Kommunikasjon
  • Miljøansvar

 

Avdelingsleiar

Mann med briller

Leif Nordland er økonomisjef og avdelingsleiar for Fellestenester.