logo Helse Vest IKT

Utgreiing Openheitslova Helse Vest IKT AS 2023

Openheitslova krev at verksemder gjer aktsemdsvurderingar knytt til grunnleggjande menneskerettar og arbeidstilhøve, gjer greie for vurderingane offentleg og svarer på informasjonskrav frå allmenta.

Den 1. juli 2023 trer openheitslova i kraft. Med lova får verksemder plikt til å utføre aktsemdsvurderingar for å stanse, førebygge og begrense negative konsekvensar på menneskerettar og anstendige arbeidsforhold.

Dette er Helse Vest si Utgreiing Openheitslova Helse Vest IKT AS 2023.pdf

Sist oppdatert 30.06.2023