logo Helse Vest IKT

Læringsportalen

Svar på ofte stilte spørsmål om innlogging i Læringsportalen, for studentar og medarbeidarar.

Eg er student og skal ta kurs før eg startar i praksis:

Du kan enkelt opprette ein ekstern profil i Læringsportalen før du startar i praksis:

 1. Gå til Læringsportalen.
 2. Velg "Logg inn med ID-porten".
 3. Etter at du har logga inn med ID-porten får du opp eit skjema der du må leggje inn følgjande opplysningar.
  • Namn.
  • Fødselsdato.
  • E-postadresse.
  • Velg organisasjonen som er knytt til føretaket kor du skal ha praksis.

Om du allereie har ein intern profil i Læringsportalen kan du nytte denne når du skal ta kursa du treng før praksis.

For å logge inn i Læringsportalen heimanfrå på din interne profil:

 1. Gå til Læringsportalen.
 2. Velg «Logg inn med ID-porten».

Viss du har hatt ein profil i Læringsportalen tidlegare utan fødselsnummer, vil du få ein ny profil når du loggar inn med ID-porten. Vi ber deg om å melde ei sak til Helse Vest IKT sitt kundesenter slik at vi kan slå saman dine profilar.

Viss du fekk feilmeldingen «Feil med innlogging» etter at du har logga på ID-porten, er brukarprofilen din i Læringsportalen ikkje lenger aktiv. Du kan melde inn ein sak til Helse Vest IKT sitt kundesenter.

Viss du ikkje har norsk fødselsnummer eller Dnummer kan du logge inn på profilen din med brukarnamn og passord pluss kode frå appen Microsoft Authenticator. Første gong du skal logge inn med kode frå denne appen må du skanne ein QR-kode som blir vist på skjermen og følgje stega for å setje opp dette på telefonen din.

Viss du ikkje har en profil frå før i Læringsportalen må du melde sak til Helse Vest IKT sitt kundesenter.

Om du ikkje fann svar på dine spørsmål over, meld sak til kundesenteret hos Helse Vest IKT.

Kundesenteret gir brukerstøtte og løyser programvarefeil for tilsette i Helse Vest. Kundesenteret har opent alle dager heile døgnet. Du kan kontakte oss på telefon 55 97 65 40, e-post eller via Kundeweb for å melde inn feil, gjere bestillingar og få svar på spørsmål.

Eg har starta i jobb i eit av helseføretaka men kan ikkje logge inn i Læringsportalen:

Om du er innlogga på ein jobb-pc skal du komme inn automatisk i Læringsportalen. Om dette ikkje går kan du melde inn ein sak til Helse Vest IKT sitt kundesenter.

Om du har starta i stillinga skal du kunne logge inn i Læringsportalen heimanfrå med ID-porten. Om dette ikkje går kan du melde inn ein sak til Helse Vest IKT sitt kundesenter.

Viss du ikkje har norsk fødselsnummer eller Dnummer kan du logge inn på profilen din med brukarnamn og passord pluss kode frå appen Microsoft Authenticator. Første gong du skal logge inn med kode frå denne appen må du skanne ein QR-kode som blir vist på skjermen og følgje stega for å setje opp dette på telefonen din.

Viss du ikkje har en profil frå før i Læringsportalen må du melde sak til Helse Vest IKT sitt kundesenter.

Om du ikkje fann svar på dine spørsmål over, meld sak til kundesenteret hos Helse Vest IKT.

Kundesenteret gir brukerstøtte og løyser programvarefeil for tilsette i Helse Vest. Kundesenteret har opent alle dager heile døgnet. Du kan kontakte oss på telefon 55 97 65 40, e-post eller via Kundeweb for å melde inn feil, gjere bestillingar og få svar på spørsmål.

Sist oppdatert 06.06.2024