logo

Universell utforming og brukermedverknad

Kva betyding har universell utforming og brukarmedverknad for utvikling av berekraftige helsetenester?

Publisert 22.11.2021
Sist oppdatert 21.12.2021
Universell utfordring og brukermedvirkning

I  2021 har Tekprat omhandla tematikkar som kvar for seg er eit reiskap for å utvikle ein berekraftig helsesektor. På Tekprat 10. desember vart vi betre kjent med tydinga UU og brukarmedverknad har å seie for utvikling​a av e​in berekraftig helsesektor. 

Er det berre ein ekstrakostnad eller ei samfunnsnyttig investering? Sjå Tekprat i opptak her:


Prog​​​ram

Kva ​​er UU og kva er koplingane til berekraftig helseteneste? 

Line Marie Kvaal (Theseways) og Ingerid Rødseth (Aquabyte)
Brukarperspektivet: Mehmed Softic (Haukeland Universitetssykehus) og Michael Sønnesyn frå Kommunalt råd for funksjonshemmede (Bergen Kommune)

Virtual R​​​ealty (VR) og Kunstig intelligens (KI)  – kva er koplinga til UU og berekraftig teknologi?​ 

Odd Gurvin (Norwegian Cognitive Sentre) og Håkon Garfors (Helse Vest IKT)

Last ned​​ presentasjonar